ŠKTD Zalošče vabi krajane in ostale, da se udeležijo akcije in prispevajo svoj delež k čistejšemu in lepšemu okolju. Akcija bo potekala v soboto 24.3.2012, od 9. ure naprej. Zbirno mesto bo v Zaloščah na avtobusni postaji. V akcijo se vključite tako, da pridete na dan akcije na eno od zbirnih mest. Po akciji želimo na deponije odložiti čim manj odpadkov, zato jih bomo že na samih divjih odlagališčih poskusili čim več ločiti. Na ta način bomo zmanjšali stroške odlaganja. Sistem barvnih vreč je narejen po modelih zabojnikov za odpadke, ki so prisotni v Sloveniji:

– črne vreče za mešane komunalne odpadke

– modre ali rumene vreče za embalažo (plastenke in pločevinke, tetrapak, vrečke)

– zelene vreče za embalažno steklo (debelejše vrečke, da se težje strgajo)

– rdeče vreče za posebne odpadke, kot so akumulatorji, baterije, mobilni telefoni, zdravila, plastenke čistil, olj, maziv itd.

V letošnji akciji zbiramo in čistimo le komunalne odpadke, gradbene in nevarne odpadke pa samo evidentiramo in pustimo na mestu samem.Zaželeno je, da se v akciji ne čisti podstrešij, kleti in dvorišč. Za tako čiščenje naj se ljudje poslužujejo rednega odvoza in akcij, ki jih med letom organizirajo komunalna podjetja ali krajevne skupnosti. Za več informacij nas kontaktirajte.

Navodila za dan akcije

Noben še ni komentiral tega zapisa.

Dodaj odgovor