Naslov:
Gregorčičeva ulica 13
5294 Dornberk
Slovenija

Društvo je prenehalo z delovanjem.

Kontakt:
info@zalosce.si