Društvo je leta 2017 prenehalo z delovanjem. Članom in vsem ki ste karkoli pripomogli k delovanju, se iskreno zahvaljujemo za ves trud. Upravni odbor ŠKTD Zalošče